Haastava

Vaativien kehityshankkeiden kumppani.

Haastava Oy on ryhmä kokeneita liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia. Meille jokainen haaste on uusi mahdollisuus. Mitä haastavampaa sitä parempaa.

Työskentelymallimme perustuu mittavaan kokemukseen liiketoiminnan kehittämisestä. Haastavalaisilla on pitkä kokemus kasvun luomisesta, organisaation johtamisesta ja konsultoinnista.

Lähtökohtamme on yrityksen kehittäminen ja kasvun aikaansaanti. Strategia tulee kirkastaa toiminnaksi: hankkeiksi ja projekteiksi – teoiksi.

Keskitymme toiminnassamme

  • kasvun luomiseen ja avaamiseen
  • toiminnan tehostamiseen ja järkeistämiseen

Rakennamme uutta liiketoimintaa yrittäjien ja yritysten johdon kanssa. Luomme uusia liiketoimintamalleja, uusia yrityksiä ja uusia lähtöjä olemassa olevaan liiketoimintaan – kasvuyrittäjyyttä.

Voimme tulla mukaan jo aivan alussa tai myöhemmin kasvun ja kiihdyttämisen vaiheessa. Osaamisemme on liiketoimintamallien luominen sekä yrityskulttuurin synnyttäminen ja johtaminen – muutosjohtaminen.

Konsultoimme, toimimme vuokrajohtajina hankkeissa, haemme rahoitusta ja toimimme myös hallituksissa.

Ajattelumme perustuu kokeneiden toimijoiden liiketoimintajärkeen ja 1080-ajattelumalliin: Kirkasta, organisoi, muotoile. Työkaluina toiminnassamme ovat liiketoimintasuunnitelma, kasvustrategia, myyntistrategia, markkinointistrategia, johtamisjärjestelmä, mittarointi ja seuranta, sekä hyvä hallitustyöskentely.