Yrityskulttuuri

Johtamisjärjestelmä ja yrityskulttuurin johtaminen

Tavat johtaa ja organisoitua vaihtelevat yrityksen tilanteesta ja tavoitteesta riippuen. Emme usko suoraan mihinkään tiettyyn ismiin, vaikka hyviä yleispäteviä periaatteita ja käytänteitä paljon onkin. Johtaminen pitää sopeuttaa yrityksen tilanteeseen ja tavoitteisiin – johdetaan niin kuin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Arvot, tavoitteet ja tilanne määräävät käytännöt.

Johtamisen toiminnot, arjen päätöksenteko ja strateginen suunnittelu joutuvat kasvuyrityksen johdossa kovalle koetukselle. Kasvun myötä tulee uusia ihmisiä, uusia tilanteita ja liikkuvien osien määrä kasvaa. Jatkuvasti tehdään asioita ensimmäistä kertaa. Se päätöksenteko mikä ennen hoitui mukavasti kahvihetken lomassa tai omistajan autotallissa ei enää toimi, vaan tarvitaan järjestelmällinen tapa johtaa ja tehdä päätöksiä. Rungon käytänteille luo rytmittäminen: mitä tehdään 1/4/12/52/365 kertaa vuodessa ja millä porukalla päätökset tehdään. Työkaluiksi tarvitaan vuosikello, palaverikäytännöt, toimenkuvaukset, vastuut ja valtuudet sekä operatiivisen ja strategisen työn eriyttäminen eri paikkoihin (operatiivinen johto vs. hallitustyö / advisory board).

Yrityksen tavat toimia ja suhtautua työhön ja työntekijöihin määrittävät yrityskulttuurin. Yrityskulttuuri on erittäin vahva vaikuttaja menestyksessä – yrityksen venymiskyvyssä ja suorittamisessa. Kulttuuri syntyy pitkän ajan kuluessa, ja monen tekijän summana. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kulttuurin syntymiseen ei voisi vaikuttaa, aktiivisesti, johtamisen keinoin. Eikä kulttuuri ole muuttumaton, se elää ja muuntuu ajan kanssa.

Yrityksen arvot, näkemykset tulevasta ja johtamisen käytännöt muokkaavat suuresti yrityskulttuuria. Suoraa vaikuttamista ovat ne tavat, joilla yrityksessä käsitellään näkemyksiä tulevasta, rakennetaan tavoitteita, keskustellaan arvoista ja kuinka päätökset viestitään. Johdon esimerkki ja toiminta eri tilanteissa on avain yrityskulttuurin luomisessa.