Hallitus

Hyvä hallitus

Yrityksen hallitus tulisi ymmärtää voimavarana ja työkaluna kasvuyrityksissä. Hyvä hallitus on paljon muuta, kuin mihin laki velvoittaa tai mihin perinteisesti on totuttu.

Lain mukaan hallituksen tehtävänä on turvata omistajien etua, toimia yrityksen valvojana ja toimitusjohtajan nimittäjänä – siihen ne määrittelyt oikeastaan loppuvatkin. Hallituskäytäntöjä on hyvin paljon erilaisia ja perinteisesti hallitustyöskentelyä ei pienemmissä yrityksissä ole arvostettu juuri lainkaan ja suuremmissa yrityksissä hallituspaikat ovat olleet kunniapaikkoja menneisyyden sankareille.

Hyvä hallitus on paljon muuta. Kasvuyrityksessä se on suunnan näyttäjä ja sparraaja, ovien avaaja ja alan tuntija, toimitusjohtajan tuki- ja hoitoryhmä sekä trendien ja parhaiden toimintatapojen tutkimusryhmä.

Hyvä hallitus on työryhmä ammattilaisia joilla on aidosti lisäarvoa liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä vaatii näkemystä, kokemusta ja ymmärrystä toimialasta. Erinomaista olisi jos jokaisella hallituksen jäsenellä olisi vahva spesialiteetti jostain kehitysalueesta. Näin kasvukipuinen yritys saa parhaan mahdollisen hoitotiimin. Kasvuyrityksen omistajat ovat usein myös töissä yrityksessään ja erityisesti silloin pelkästään omistajat hallituksessa eivät tuo näkemykseen leveyttä ja uuden oppimista.

Jos omistusjärjestelyiden tms. takia varsinainen hallitus on vaikeasti muokattavissa aidoksi työkaluksi, voi hallituksen sparraaja-roolin antaa esim ulkopuolisten muodostamalle Advisory Boardille – tärkeintä ei ole muodollinen vastuu, vaan toimiva tiimi, jolta liiketoiminta saa tukea.

Hyvä hallitus