Liiketoimintasuunnitelma

Uutta liiketoimintaa ja uusia kasvun lähtöjä luotaessa on tärkeää järjestelmällisesti johtaen tuottaa suunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan. Tämä on meidän työssämme lähtökohta.  Autamme asiakasyrityksiä ja yrittäjiä luomaan liiketoimintasuunnitelman, josta on hyötyä.

Liiketoimintasuunnitelma on dokumentti jossa kuvataan liiketoiminnan tehtävä ja tapa toteuttaa se. Liiketoimintasuunnitelma luo rangan yrityksen sisäiselle toiminnalle ja on myös yritystä kuvaava dokumentti ulkopuolisille toimijoille, kuten rahoittajille.

Liiketoimintasuunnitelma on usein se ensimmäinen dokumentoitu esitys, kun uutta liiketoimintaa aletaan rakentamaan. Hyvin laadittuna se selkeyttää toimintaa, luo pohjaa rakentamiselle ja avaa mahdollisuuden kertoa toiminnasta ulkopuolisille.

Siinä kuvataan ainakin:

  • Liikeidea
  • Visio
  • Arvot
  • Asiakkaat ja markkinat
  • Tuotteet ja palvelut
  • Osaaminen
  • Organisaatio ja johtaminen
  • Toiminnan tilanne ja tavoitteet
  • Rahoituksen tilanne ja tavoitteet
  • ja toivottavasti kaikissa kohdissa mahdollisimman hyvin kilpailukyky ja kilpailuetu – miksi tulemme onnistumaan

Aloittelevalle yrittäjälle on myös verkkopalveluita, joilla pääsee alkuun, esim www.liiketoimintasuunnitelma.com