Mittarit

Seuranta ja mittarointi

Sitä saat mitä mittaat.

Kasvuyritys tekee lähtökohtaisesti paljon töitä eteenpäin nojautuneena. Tehdään uusia asioita nopeassa tahdissa ja liian usein mittarit ja seuranta eivät seuraa oikeita asioita. Tuloslaskelman, taseen ja kassan seuranta on ehdottoman välttämätöntä, mutta se ei sinällään riitä ohjaamaan toimintoja strategian mukaisesti.

Tarvitaan enemmän tietoa, kuin edellisen kuukauden myynti tai kulut – tarvitaan tietoa siitä toimimmeko sovitulla tavalla, teemmekö määrällisesti riittävästi, riittävän nopeasti ja onko työssä haluttu laatu. Seuranta ja mittaaminen pitää lähteä kasvustrategian tavoitteista. Mitä tavoitteiden saavuttaminen ja konseptin mukainen toiminta edellyttää vaikkapa myynnissä – mitkä ovat ne suoritteet, joita nyt täytyy tehdä, jotta myynti kasvaa ja miten niitä voidaan mitata? Tavoitteiden muuttuessa seurantojakin tulee tarkistaa.

Mittaaminen ei saa olla liian monimutkaista tai subjektiivista. Mittaamiseen ei voi käyttää liikaa aikaa, mutta toisaalta tietoa – oikeaa dataa – tarvitaan näkemyksien lisäksi. Joskus voi väliaikaisesti olla tarpeen seurata joitain työläämpiäkin mittareita, esimerkiksi otoksina viikon ajan.