Omistajasopimus

Omistajasopimus

Kasvuyrityksessä on usein tilanne, jossa omistajat ja operatiiviset johtajat ovat samoja henkilöitä. Omistajien suhteista ja yrityksen toiminnasta päätetään juridisesti yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksissa.

Juridisten sopimusten lisäksi on erittäin hyvä käytäntö käydä omistajien kesken perusteellinen keskustelu siitä miten eri tilanteissa omistajia kohdellaan ja mitkä ovat operatiivisen toiminnan ja omistuksen suhteet. Voiko omistaja saada potkut operatiivisesta tehtävästä? Tuleeko kaikkien omistajien olla töissä yrityksessä? Mitä omistajilta odotetaan ja mihin halutaan sitoutua?

Kasvuyrityksen taival on täynnä yllätyksiä ja tiukkoja tilanteita. Mitä useampaan käänteeseen on osattu etukäteen luoda pelisääntöjä, sen helpompaa on selviytyä yhdessä tiukkojen paikkojen yli.

Keskustelun tuloksena kirjataan omistajasopimus, jossa otetaan kantaa pelisääntöihin ja periaatteisiin, joilla omistajuutta ja operatiivista toimintaa toisiinsa sidotaan. Miten omistajat haluavat toimittavan ja minkä perusteella omistajien panosta arvioidaan ja johdetaan.  Sopimus ei sinällään ole juridisesti pätevä, mutta usein se on se ainoa paperi mihin tällaisia periaatteita voidaan selkeällä kielellä kirjata. Omistajasopimus antaa hyvän pohjan luoda oikeanlaiset juridiset osakassopimukset.