Kasvustrategia

Kasvustrategia luo rungon yrityksen kehittämiselle. Se on näkemys, mutta myös suunnitelma. Se on pidemmän ajan visio, mutta myös nykyhetken toimenpidesuunnitelma. Kasvustrategiamme perustuu 1080-ajatteluun.

1080-ajattelumallin mukaisesti kasvustrategia lähtee tavoitteiden kirkastamisesta – mitä tarkalleen halutaan saada aikaan. Mitkä pidemmän aikavälin tavoitteet ovat meille tosia ja aidosti tavoiteltavia. On helppoa luetella tavoitteita, mutta mitkä ovat tosia, arvojemme mukaisia, aidosti innostavia ja voimaa tuovia?

Kun tavoitteet kirkastuvat tulee seuraava kysymys – mitkä asiat vievät tavoitteisiin? Tavoitteiden toteutumiseksi on pitänyt tapahtua monta asiaa: mitkä ovat edellytykset tavoitteiden saavuttamiseksi – missä on pitänyt onnistua erinomaisesti? Mitkä ovat ne taistelut, jotka meidän ehdottomasti pitää voittaa – voidaanko jossain tulla kakkoseksi?

Edellytysten myötä pääsemme kysymään: Mitkä ovat suurimmat haasteet, missä osaamisemme vaatii eniten kehittymistä, missä koemme olevamme vahvoja jo nyt? Mitä resursseja tarvitaan, jotta voimme selvitä voittajina? Mitä pitää aloittaa jo tänään, mitä seuraavaksi?

Kun periaatteet ovat kirkkaat jatketaan työtä muotoilemalla yrityksemme onnistumista varten

-  johtamisjärjestelmä – johdetaan niin kuin tavoitteiden saavuttaminen edellyttää

-  mittarointi ja seuranta – seurataan paitsi mennyttä, myös tavoitteiden toteutumista – polulla olemista

- myynti- ja markkinointistrategia – mikä on tarinamme, mikä on sanomamme, mitkä ovat tämän kauden tavoitteemme, jotta edellytykset onnistumiselle syntyvät.

 

1080 businessmodel