Palvelut / Toimintamalli

Toimintamallimme

 

Työskentelymallimme perustuu mittavaan kokemukseen liiketoiminnan kehittämisestä. Haastavalaisilla on pitkä kokemus kasvun luomisesta, organisaation johtamisesta ja konsultoinnista.

Lähtökohtamme on yrityksen kehittäminen ja kasvun aikaansaanti. Strategia tulee kirkastaa toiminnaksi: hankkeiksi ja projekteiksi – teoiksi.

Keskitymme toiminnassamme

  • kasvun luomiseen ja avaamiseen
  • toiminnan tehostamiseen ja järkeistämiseen

Ajattelumme perustuu ns 1080-Kilpailykykystrategiaan, jossa kirkastetaan strategian lähtökohdat ja polku kilpailukyvyn määrittämiseksi, tuodaan ja jalkautetaan strategia johtamiseen ja organisaatioon, sekä viedään kilpailukyvyn kirkastamisen ideat tuotteistuksen kautta myyntiin ja markkinointiin.

Tyypillisesti lähdemme matkaan luomalla kasvustrategian yritysjohdon kanssa. Kasvustrategian kulmakivinä ovat tavoitteiden, kilpailukyvyn ja -edun määrittäminen. Suunnan ja polun selvittämisen jälkeen tyypillisesti työkaluna käytetään kattavan liiketoimintasuunnitelman tekemistä ja päivittämistä.

Myynnin ja markkinoinnin strategiat tulee olla kirkkaita ja selkeästi kohdistettuja. Kasvu ei perustu kaikkien ”yhtä huonoon” palvelemiseen, vaan jonkin valitun markkinasegmentin valloittamiseen, erinomaisuudella juuri valitussa segmentissä.

Rahoitus on lähes aina kasvuyrityksen kehittämisen pullonkaula. Autamme julkisen yritystuen hakemisessa ja etsimme yksityistä rahoitusta ja kumppaneita.

Kasvuyrityksen johtaminen vaatii tavoitteiden mukaisen johtamisjärjestelmän, niin operatiiviseen toimintaan, kuin myös hallitustyöskentelyyn. Usein kasvuyrityksissä on tarve myös omistajasopimukselle.

Johtaminen vaatii oikeat seurannat ja mittaroinnin. Seurannan tulee kertoa paitsi menneestä kaudesta myös nyt tehtävistä tavoitteiden mukaisista toimenpiteistä, joilla huomisen menestystä luodaan.