Megatrendejä

Kaksi megatrendiä

Globaali kilpailu, mutta lokaalisti lähellä

Elämme aikaa, jossa yritykset kilpailevat globaalissa, läpinäkyvässä ja yhä avoimemmassa maailmassa. Toisaalta trendeinä on valmistuskustannusten pienentäminen viemällä tuotantoa halpojen kustannusten maihin ja toisaalta yhä enemmän kaivataan asiakasläheisyyttä – elämistä asiakkaan lähellä hänen arjessaan. Miten tämä globaalin kilpailun ja toisaalta lokaalisti kaivatun palvelun yhtälö vaikuttaa teidän yrityksenne tulevaan toimintaan? Mikä on se liiketoiminnan malli, jolla pystytään palvelemaa vieressä, mutta pitämään kustannukset kurissa – läpinäkyvässä maailmassa? Vastaus ei välttämättä löydy itse tuotteista tai tehtaan tehokkuudesta, niitä millään tavoin väheksymättä. Vastaus oletettavasti liittyy erilaisten palvelumallien ja konseptien kehittämiseen, asiakkaan ongelmien ratkaisemiseen itse tuotteen/palvelun ympärillä.

Digitalisoituminen

Kaikki mikä voi digitalisoituu. Tätä todistamme tällä hetkellä jatkuvasti. Esimerkit eivät pysähdy mediaan tai nuorille suunnattuihin palveluihin, vaan koskettavat käytännössä kaikkia aloja. Tiedon ja tietopalveluiden räjähdysmäinen kasvu heijastelee kaikessa liiketoiminnassa. Sosiaalinen media tai vuorovaikutteinen verkko muuttaa käsitystämme siitä mitä on palvelu, mitä on asiakaslähtöisyys ja miten ostokäyttäytymiseen vaikutetaan.  Nykytahdin lisäksi asiantuntijat sanovat, että muutos ei ole koskaan enää niin hidasta kuin nyt. Miten digitalisoituminen vaikuttaa teidän yrityksenne toimialaan? Mitkä asiat säilyvät – mitkä asiat muuttuvat? Ketkä johtavat muutosta? Avautuuko uusia mahdollisuuksia? Millaisella toimintamallilla voisimme toimia niin, että hyödymme muutoksesta?